Header

Verandering
De aarde verandert. Zowel in het tastbare als in de meer onzichtbare, etherische lagen van haar bestaan zijn er grote verschuivingen gaande. Het zijn veranderingen die de planeet en haar bewoners in een compleet nieuwe situatie brengen. De mens speelt hierin een belangrijke rol. Zijn handelswijze oefent grote invloed uit op de levensvoorwaarden op deze planeet. Toch is hij niet de enige bepalende factor. Verschuivingen in de zonneactiviteit en bewegingen in het melkwegstelsel en de rest van het heelal spelen een al even grote rol. De aarde is echter geen speelbal van dit alles. Ze is zich bewust van haar kracht en de mogelijkheden om te veranderen.

Eigenheid
Net als elk ander organisme heeft de aarde de behoefte om haar bewustzijn te ontwikkelen. Het is een beweging die beïnvloed wordt van buitenaf maar die in de eerste plaats van binnenuit komt. Ook de aarde heeft nood om het diepste in haarzelf tot uiting te brengen. Niet alleen om zichzelf te erkennen zoals ze werkelijk is, maar ook en vooral, om haar rol op te nemen in het grotere geheel. Het water op aarde maakt van deze planeet een uiterst sensitief organisme. De aarde is de gevoelsplaneet van het zonnestelsel en allicht van een deel van de melkweg. Deze eigenheid wil ze tot ontwikkeling brengen en uitdragen.

Openbloeien
Het ontwikkelen van deze sensitieve eigenschappen gebeurt niet zonder slag of stoot. De aarde dient oude, niet langer bruikbare patronen te transformeren en zich vrij te maken van de beklemmende bescherming waarvan ze altijd heeft genoten. Net zoals een rups die vlinder wordt zich losmaakt uit haar cocon. Mede hiervoor heeft de aarde de mens ontwikkeld. Een afbrekende én helende kracht die enerzijds vasthoudt aan de materie en verstrikt zit in zijn mentale vermogens maar die via zijn hart tot heldere inzichten kan komen. Voor zichzelf en voor de planeet. Het bewustzijn van de aarde is klaar om open te bloeien. Om los te komen van de beperkende dimensies van tijd en ruimte. Er ontstaan heel wat organismen en landschappen om dit proces te begeleiden. De mens kan eveneens zijn helende en verlichtende rol opnemen. Hij hoeft zich geen zorgen te maken over zijn toekomst. Die ligt besloten in het bloeien van de aarde...

De Aarde, de wereld om ons heen, wij allen zijn momenteel verwikkeld in een ingrijpende transformatieproces. Omdat alles zo vlug verandert, plan ik voorlopig geen workshops in en maak ik geen afspraken. Je kunt de verwikkelingen volgen via de nieuwsbrief en natuurlijk door mijn laatste boek “De gekroonde Aarde” te lezen. Graag verneem ik wat jullie zelf ervaren tijdens deze spannende tijden.

Footer
Home Home