Header

Bewustzijn
Het leven op aarde krijgt vorm in haar landschappen en bewoners. Omdat deze aan dezelfde krachten onderhevig zijn als elk ander organisme gaan oceanen, bergen, rivieren en wouden zich op vrijwel identieke manier ontwikkelen. Naast hun zichtbare en tastbare verschijning beschikt elk bos, elke boom en elke zee over een energiestelsel dat net als bij de mens uit chakra's, energiebanen en een aura bestaan. Alle landschappen gedijen daarbij in een bepaalde sfeer. Ze hebben een sensitief leven dat voor de verbindingen zorgt. En net als bij de mens is er in elk landschap een uitgebreide geestelijke dimensie aanwezig waaronder een mentale, een archetypische een een spirituele laag.
Het landschap is volledig doordrongen van bewustzijn. De onzichtbare kant van het leven waarmee we met onze intuïtie perfect kunnen communiceren.

Helende kracht
De aardse landschappen staan zwaar onder druk. De mens heeft de voeling ermee voor een flink deel verloren en ziet de natuur eerder als een gebruiksvoorwerp dan als een evenwaardig bewustzijn. Voorlopig heeft hij nog geen zicht op zijn ware ecologische rol en blijft hij de nadruk leggen op een voornamelijk rationele en emotionele omgang met de natuur.
Toch vragen de beekjes, rivieren en zeeën om onze hulp en willen bomen, bossen en heuvellandschappen erkent worden in hun werkelijke functie. Dorpen en steden hebben het nodig om in contact te komen met de oorsprong van de plek van waaruit ze zijn gegroeid en met al de zichtbare en onzichbare wezens in het landschap kunnen we een hernieuwde relatie aangaan.
Wij mensen hebben een grote vernietigende kracht die we echter evengoed als helende kracht kunnen aanwenden. Om krachtplekken in het landschap vrij te maken van bezwarende ideeën en vervuilde energiebanen te activeren. Om samen te werken met natuurwezens en zo het gevoel terug te brengen en om aan de archetypische krachten te vragen ons te laten zien waar het evenwicht kan gevonden worden. In het landschap en in onszelf.

Naast het helpen activeren en erkennen van het multidimensionele leven in het landschap vraagt het veranderingsproces waarin de aarde verwikkeld zit om nieuwe impulsen en inzichten. Zo onwikkelen er zich naast de bestaande energetische systemen zoals de landschapschakra's  verruimende organen die de huidige perceptie van tijd en ruimte overstijgen en ontstaan er vormen van bewustzijn die heel dit proces begeleiden. De toegang tot een vrijere ruimte dient zich aan. Het is aan ons mensen om ook hierin onze rol te ontwaren.

Openbloeien
Een onvoorwaardelijk en dieper contact met alle vormen van bewustzijn  op aarde is daarom van belang. Een contact waarbij we naast de mentale functie ook sterk gebruik kunnen maken van onze aangeboren intuïtieve vermogens.
Intuïtie die gedragen wordt door het hart.
Op die manier kunnen we het zelfhelende van alle wezens aanspreken en de boom of het dorp of de woestijn zichzelf volledig helpen te ontwikkelen. Dit openbloeien, dit zich verbinden met zijn oorsprong , is de innerlijke stuwkracht van het leven.

De Aarde, de wereld om ons heen, wij allen zijn momenteel verwikkeld in een ingrijpende transformatieproces. Omdat alles zo vlug verandert, plan ik voorlopig geen workshops in en maak ik geen afspraken. Je kunt de verwikkelingen volgen via de nieuwsbrief en natuurlijk door mijn laatste boek “De gekroonde Aarde” te lezen. Graag verneem ik wat jullie zelf ervaren tijdens deze spannende tijden.

 

Footer
Home Home