Header

Samenspel
Wij mensen verschillen in wezen niet zoveel van andere levende wezens op aarde. We krijgen vorm door dezelfde krachten en bestaan net als elk ander dier, elke boom of elke rivier uit een aantal veschillende gelaagdheden. 

Naast het zichtbare en tastbare vanons lichaam kunnen we in onszelf ondermeer een energetische, sensitieve, verstandelijke en een spirituele dimensie onderscheiden. Dit samenspel van vorm, energie, gevoel en geest zorgt voor  het goede functioneren van ons systeem en onze verdere ontwikkeling.

Dit verloopt niet altijd even vlot. De ideeën, de emotionele bagage en eventuele trauma's die je in de loop van je leven hebt meegenomen kunnen je systeem flink in de war brengen en zelfs op bepaalde vlakken blokkeren. In die mate dat je de voeling met degene die je werkelijk bent gedeeltelijk of volledig kwijt raakt.

Bezieling
Als mens word je op aarde geboren met een aantal kwaliteiten die vaak al vrij vroeg verdoezeld worden. De bedoeling is dat je tot ontwikkeling komt. Dat betekent dat het werkelijke in jezelf opnieuw tot uiting kan komen en je als mens je bezieling terugvindt.

Niet alleen om jezelf weer ten volle te zijn als individu maar ook en vooral om je ecologische functie in het geheel te erkennen en op te nemen. Elk mens met elk zijn eigen kwaliteiten heeft een bepaalde rol te vervullen. Bij de ene is die heel duidelijk aanwezig, bij de andere nauwelijks merkbaar. Elk op zijn manier.

Het probleem of de ziekte waarmee we te maken hebben helpt ons om met onze essentie in aanraking te komen en kan daarbij voor een verruiming van deze kwaliteiten zorgen.

Intuïtie
Bij een intuïtieve begeleiding is het de bedoeling om deze essentie weer te laten spreken en je plaats op aarde  te vinden.
Intuïtie is hierbij onmisbaar. Vanuit de onvoorwaardelijkheid van het hart is het mogelijk om elk aspect van de mens op een diepgaande manier te benaderen en zo zicht te krijgen op wat er gaande en vooral op wat er nodig is.

Je lichaam, je energie, je gevoel en je geest geven perfect aan welke emotionele blokkade of gedachtenpatroon  bereid is om te veranderen, waar er weerstand aanwezig is en welke donkere kant van je zijn om aandacht vraagt. Het is de intuïtie die deze vaak uiterst subtiele signalen ontvangt, ze plaatst en de verbanden legt. Het is de intuïtie die ziet waar er heling mogelijk is en waar er tijd nodig is.
En het is uiteindelijk ook de intuïtie die jouw werkelijke kwaliteiten aan de oppervlakte brengt. Deze erkenning, dit aanraken van de bezieling is een bijzonder moment. Het spreekt je zelfhelend vermogen aan en brengt je in verbinding met het grotere spirituele geheel.

Openbloeien
We verlangen allemaal ergens naar en blijven daardoor steeds maar heen en weer geslingerd worden tussen verleden en toekomst. Weg van het werkelijke in onszelf.
Naar het waarom van ons bestaan hoeven we echt niet zo ver zoeken. Het ligt heel zorgvuldig als een schat besloten in onszelf. Klaar om open te bloeien.

De Aarde, de wereld om ons heen, wij allen zijn momenteel verwikkeld in een ingrijpende transformatieproces. Omdat alles zo vlug verandert, plan ik voorlopig geen workshops in en maak ik geen afspraken. Je kunt de verwikkelingen volgen via de nieuwsbrief en natuurlijk door mijn laatste boek “De gekroonde Aarde” te lezen. Graag verneem ik wat jullie zelf ervaren tijdens deze spannende tijden.

 

Footer
Home Home