banner
Header

Beeldvorming
Bij de mens heeft men tegenwoordig al een aardig beeld hoe hij fysisch, energetisch, sensitieve, psychisch en spiritueel in elkaar zit. In de natuur beperkt het onderzoek zich voornamelijk tot het fysische, tot het zichtbare en het tastbare. Het is enorm fascinerend om uit te zoeken hoe een landschap ook op andere vlakken werkzaam is. Hoe het energetisch functioneert, hoe het sensitief verbindingen maakt of hoe het idee achter een boom, een bos of een rivier vorm krijgt.

Onderzoeksterreinen

  1. In kaart brengen van energiestelsels van planten, bomen, biotopen tot en met gehele landschappen. Op welke manier verlopen de verbindingen intern en met het grotere geheel. 

  2. Sensitieve eigenschappen van landschappen en landschapselementen en hun invloed op elkaar. In welke mate bepalen bijvoorbeeld de kwaliteiten van boomsoorten de eigenschappen van een bos en geven ze het landschap vorm.

  3. Invloed van dieren op energiestromen en het gevoelsmatige in een biotoop.

  4. Verbindende, sturende en transformerende energieën: entiteiten die wij in de westerse cultuur als natuurwezens, lichtwezens en engelen benoemen maken onlosmakelijk deel uit van de energetische, gevoelsmatige en ideële werkelijkheid.

  5. Ontwikkelen van methodes rond diagnosestelling en heling in de natuur. Hoe kunnen we contact maken? Hoe kunnen we op een onbevooroordeelde manier inspelen op de veranderingsprocessen op het aardse landschap?

Intuïtie
Dit onderzoek gebeurt afwisselend op een intuïtieve en verstandelijke manier. Het hart is enorm goed in het resoneren met andere natuurlijke systemen waardoor het mogelijk is om op een soepele manier diep contact te maken, als het ware deel uit te gaan maken van een plant of een landschap. Op die manier vergaar je uiterst gericht en zuiver informatie. De hersenen verwerken, ordenen en vertalen daarna wat er is binnen gekomen. Heel dankbaar werk.

 

De berk zendt z’n energie naar de omgeving uit op een sierlijke, ontvouwende manier. Het heeft een open, lichte en vriendelijke mannelijke kwaliteit in zich die in het  typische berken-zomereikenbos het stuggere van de eik verzacht. Op drogere zandgronden, ondermeer in heidegebieden, is de berk met deze eigenschappen heel bepalend en zal het de lichtheid van het gebied nog meer versterken. Het is een boom op hartniveau, dwz. dat de hartfrequentie dominant aanwezig is. Hierdoor heeft de berk een sterke bindende functie waarmee hij het hart van de wereld om zich heen kan helpen openen.

Moerassen zijn vaak sterke ademplekken in het landschap. De heersende trilling in zulke gebieden komt overeen met de frequentie van onze keelchakra.  Het zijn krachtplekken,  landschapschakra’s, die hun energie uit het omliggende landschap ademen en het de ondergrond van het gebied in sturen. Het is een ademende beweging dus werkzaam in twee richtingen. De typische begroeiing van gedrongen elzen, grauwe wilg  en spork geleiden de  energiestroom eerder horizontaal dan verticaal en zijn op die manier perfect ingespeeld op de eigenheid van de biotoop.  Het is heel vloeiende energie, begeleid door bewegelijke, dansende en uiterst vrouwelijke natuurwezens.

Watervogels hebben een belangrijke energetische functie op stilstaand water. Ze brengen beweging in de eerder stagnerende energie van een plas of een meer. Door het opvliegen en het neerdalen brengen ze de energiestroom op gang. De trillingen van hun gekwetter en gesnater verdunnen de energetische atmosfeer.

Footer
Home Home