Header

Spiegel
Het huis en de tuin waarin we leven vormen een verlengstuk van onszelf. Ze zeggen iets over hoe we zijn, waar onze behoeftes liggen en waar we moeite mee hebben. Het zijn duidelijke spiegels. Ze laten uiterlijk zien hoe het er innerlijk aan toe gaat.

Zo kunnen er in het huis en in de tuin energetische blokkades voorkomen of bezwarende stemmingen aanwezig zijn. Er kan spanning heersen, een gebrek aan aarding of een gestoorde relatie met de omgeving. Vaak mogen er bepaalde kwaliteiten die eigen zijn aan de plek en zijn bewoners meer tot hun recht komen. Niet alleen ten goede van henzelf, maar ook voor de omgeving.

Tijdens de intuïtieve diagnose van de leefomgeving gaan we dus na waar de pijnpunten liggen, waar er heling nodig is en vooral waar de eigenlijke kracht ligt. Zowel van het huis, de tuin als de bewoners.

Aandachtspunten 
• Energieniveau: energiebronnen, energielekken, bescherming
• Verbindingen: aarding, hemeling en verbinding met de omgeving
• Energiebanen, wateraders of breuklijnen
• Elektrosmog en andere energetische vervuiling
• Krachtplekken: chakra's in en buiten de woning
• Verhouding tussen het mannelijke en het vrouwelijke principe (yin/yang) 
• De sfeer: overheersende gevoel in de verschillende ruimtes van het gebouw of delen van de tuin
• Sensitieve kwaliteiten die eigen zijn aan de plek
• Aanwezigheid en rol van natuurwezen, lichtwezens, dolende zieleresten of bezwarende entiteiten
• Het idee rond de woning: helder of vaag, duidelijk of verward
• Spirituele functie: plaats in het grotere geheel
• Relatie met het landschap: rol van de plek in het landschap en invloed van de omgeving

Heling
Het erkennen van het probleem en de onderliggende kwaliteiten brengt vaak al heel wat in beweging. Tijdens de gezamelijke rondgang worden er vanzelf energetische verbindingen gelegd en het evenwicht hersteld. Bezwarende stemmingen worden opgelost of bepaalde chakra's en eigenschappen versterkt.
Soms is er een eerder rituele benadering nodig of een sterke bekrachtiging in de materie. Bijvoorbeeld door het markeren van de hartchakra van het huis of iets te veranderen aan de inrichting van de tuin.
De heling gaat door het huis, de tuin en altijd door de mens. De bevindingen en de heling kunnen daardoor ontroerend zijn, confronterend of verhelderend. Hierin word je steeds bijgestaan en begeleid.

Bedrijven
De basisprincipes zijn dezelfde. Elk bedrijf dient voldoende levenskracht te hebben, geaard te zijn en steeds vanuit het hart te werken. De interne kwaliteiten moeten zoveel mogelijk tot hun recht komen en de verbindingen met de buitenwereld optimaal. Een bedrijf is een organisme met een bepaalde sfeer en idee erachter. Naast de rationele bedrijfvoering is er dus een intuïtieve ondersteuning nodig. Voor de goede werking van het bedrijf op zichzelf én in relatie tot de buitenwereld.

De Aarde, de wereld om ons heen, wij allen zijn momenteel verwikkeld in een ingrijpende transformatieproces. Omdat alles zo vlug verandert, plan ik voorlopig geen workshops in en maak ik geen afspraken. Je kunt de verwikkelingen volgen via de nieuwsbrief en natuurlijk door mijn laatste boek “De gekroonde Aarde” te lezen. Graag verneem ik wat jullie zelf ervaren tijdens deze spannende tijden. 

 

Footer
Home Home