banner
Header

Spiegel:
Het huis en de tuin waarin we leven vormen een verlengstuk van onszelf. Ze zeggen iets over hoe we zijn, waar onze behoeftes liggen en waar we moeite mee hebben. Het zijn duidelijke spiegels. Ze laten uiterlijk zien hoe het er innerlijk aan toe gaat.
Zo kunnen er in het huis en in de tuin energetische blokkades voorkomen of bezwarende stemmingen aanwezig zijn. Er kan spanning heersen, een gebrek aan aarding of een gestoorde relatie met de omgeving. Vaak mogen er bepaalde kwaliteiten die eigen zijn aan de plek en zijn bewoners meer tot hun recht komen. Niet alleen ten goede van henzelf, maar ook voor de omgeving.
Tijdens de intuïtieve diagnose van de leefomgeving gaan we dus na waar de pijnpunten liggen, waar er heling nodig is en vooral waar de eigenlijke kracht ligt. Zowel van het huis, de tuin als de bewoners.

Aandachtspunten:
• energieniveau: energiebronnen, energielekken, bescherming
• verbindingen: aarding, hemeling en verbinding met de omgeving
• energiebanen, wateraders of breuklijnen
• elektrosmog en andere vervuiling
• krachtplekken: chakra's in en buiten de woning
• verhouding tussen het mannelijke en het vrouwelijke principe (yin/yang)
• de sfeer: overheersende gevoel in de verschillende ruimtes van het gebouw of delen van de tuin
• sensitieve kwaliteiten die eigen zijn aan de plek
• aanwezigheid en rol van natuurwezen, lichtwezens, dolende zieleresten of andere entiteiten
• het idee rond de woning: helder of vaag, duidelijk of verward
• spirituele functie: plaats in het grotere geheel
• relatie met het landschap: rol van de plek in het landschap en invloed van de omgeving

Heling:
Aan de hand van de bevindingen kan er in samenspraak een helingsproces aanvangen. Energetische verbindingen worden gelegd en evenwicht hersteld. Bezwarende stemmingen worden opgelost of bepaalde chakra's en eigenschappen versterkt. Vaak ontstaat er al tijdens de gezamelijke rondgang een helingsproces wanneer er bepaalde problemen of kwaliteiten worden aangeraakt.
Soms is er een eerder rituele benadering nodig of een sterke bekrachtiging in de materie. Bijvoorbeeld door het markeren van de hartchakra van het huis of iets te veranderen aan de inrichting van de tuin.
De heling gaat door het huis, de tuin en altijd door de mens. De bevindingen en de heling kunnen daardoor ontroerend zijn, confronterend of verhelderend. Hierin word je steeds bijgestaan en begeleid.

Concreet:
Er is altijd de mogelijkheid tot een vrijblijvende, korte eerste indruk. Een intuïtieve rondgang door een gemiddelde huis en tuin duurt een tweetal uur, een diepgaandere diagnose een halve dag. Een eventuele heling gebeurt in overleg. Op verzoek kan er een uitgebreid verslag opgemaakt worden.

Bedrijven:
De basisprincipes zijn dezelfde. Elk bedrijf dient voldoende levenskracht te hebben, geaard te zijn en steeds vanuit het hart te werken. De interne kwaliteiten moeten zoveel mogelijk tot hun recht komen en de verbindingen met de buitenwereld optimaal. Een bedrijf is een organisme met een bepaalde sfeer en idee erachter. Naast de rationele bedrijfvoering kan er dus een intuïtieve ondersteuning nodig zijn. Voor de goede werking op zichzelf én in relatie tot het grotere geheel.

 

Bij de heraanleg van een tuin willen de eigenaars graag dat het ontwerp zoveel mogelijk hun eigenheid weerspiegelt. Door naar hun verlangens te luisteren én naar het wezenlijke van de oorspronkelijke bestaande tuin worden er in samenwerking met de tuinarchitect voorstellen gedaan naar inrichting en beplanting.  We brengen energetisch evenwicht, bekrachtigen het hart van de tuin met een steencirkel en zoeken planten uit die met hun energetische en gevoelsmatige eigenschappen passen bij de bewoners. Planten die de tuin levenskrachtig en toch rustgevend maken. Die resoneren met de bewoners.

In het huis heerst er een weemoedige en gelaten sfeer. Al gauw vinden we, beneden in de hal, het hart van het huis. Deze is centraal gelegen op de plek waar drie deuren en een trap samenkomen. Hier is dezelfde bedruktheid waar te nemen als in de rest van het huis, maar nog veel zwaarder. Er spreekt duidelijk een gemis uit naar iets wat hier vroeger was. Onder dat zware gevoel is het verleden nog sterk aanwezig. Daar voelen we heel veel levendigheid en vrolijkheid. Kinderen lopen af en aan, kletsen, zingen en roepen. Deuren gaan open en dicht en langs de trap wordt er op en neer gestapt en gesprongen. Deze ruimte en daardoor ook heel het huis was ooit blij en beweeglijk en de energie was steeds aan het stromen.
De kinderen zijn uiteindelijk het huis uit gegaan, de ouders werden ouder en  ziek. Geleidelijk aan is het leven uit het gebouw, zeker uit de hal waar de hartplek heerst, weggetrokken. Het gemis van het hart en van heel het huis is groot.

 

Links:

Footer
Home Home